Laus störf

Jarðfræðingur

Náttúrufræðistofnun Íslands auglýsir eftir jarðfræðingi með áherslu á berggrunnskortagerð og jarðminjaskráningu. 

Starfið felur í sér:

 • Kortlagning berggrunns á Íslandi í kvarða 1:100.000 eða betra
 • Skráning jarðminja á Íslandi í jarðminjaskrá
 • Mat á verndargildi jarðminja

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf, meistaragráða í jarðfræði
 • Reynsla af berggrunnskortlagningu og vettvangsvinnu
 • Líkamlegt hreysti og færni í fjallamennsku
 • Góð þekking á jarðfræði og jarðsögu Íslands
 • Þekking og kunnátta á landupplýsingakerfum
 • Lipurð í mannlegum samskiptum og ritfærni á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Guðmundsson (gg@ni.is), sími 5900500.
Umsókn ásamt ítarlegri starfsferilsskrá, sendist á netfangið ni@ni.is eða með bréfpósti til Náttúrufræðistofnunar Íslands, Urriðaholtsstræti 6-8, 210 Garðabæ.

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2019.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar í störf hjá Náttúrufræðistofnun Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.

Sérfræðingur, líffræðingur - umhverfisfræðingur 

Náttúrufræðistofnun Íslands óskar eftir að ráða starfsmann sem getur unnið við fjölbreytt störf sem felast í því að halda utan um verkefni á sviði vöktunar lykilþátta íslenskrar náttúru og náttúruverndarsvæða. 

Starfið felur í sér: 

 • Umsjón með vöktunaráætlun Náttúrufræðistofnunar og framkvæmd hennar, sbr. 74. gr. laga um náttúruvernd.
 • Vinna við gerð vöktunaráætlana fyrir náttúruverndarsvæði.
 • Tengiliður við náttúrustofur og aðra samstarfsaðila um vöktunarverkefni.
 • Halda utan um niðurstöður vöktunar.
 • Vinna úr niðurstöðum vöktunar í samvinnu við sérfræðinga Náttúrufræðistofnunar og samstarfsaðila.
 • Undirbúa birtingu niðurstaðna og miðlun upplýsinga um þær í vöktunargátt á heimasíðu Náttúrufræðistofnunar.
 • Tryggja varðveislu gagna í gagngrunnum og aðgengi að þeim.
 • Ýmis önnur störf sem falla að framangreindu.

Menntun og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf í líffræði, umhverfisfræði eða sambærilegum greinum.
 • Reynsla af og þekking á vöktunarverkefnum.
 • Yfirsýn og þekking á íslenskri náttúru.
 • Hæfni til að setja sig inn í fjölþætt verkefni.
 • Lipurð í mannlegum samskiptum og ritfærni á íslensku og ensku.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Trausti Baldursson, forstöðumaður Vistfræði- og ráðgjafardeildar (trausti@ni.is), í síma 590 0500. Umsókn, ásamt ítarlegri starfsferilsskrá og kynningarbréfi, skal senda á netfangið ni@ni.is eða á heimilisfang Náttúrufræðistofnunar Íslands Urriðaholtsstræti 6-8, 210 Garðabæ. Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2019.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar í störf hjá Náttúrufræðistofnun Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.
 

Öll laus störf eru einnig auglýst á Starfatorgi.

Var efnið hjálplegt? Aftur upp

Aftur upp

Takk fyrir!

Hvað má betur fara?

 • Fela
 • |