Landupplýsingar

Eitt af hlutverkum Náttúrufræðistofnunar Íslands er að kortleggja lífríki og jarðmyndanir landsins. Með því verða til landrænar upplýsingar, svonefndar landupplýsingar, sem eru rafræn gögn með upplýsingum um staðsetningu, til dæmis hnitum. Stofnunin býr yfir stórum gagnasöfnum landupplýsinga, meðal annars um útbreiðslu lífvera, gróðurfélaga, vistgerða, berggrunna, steingervinga, steinda og skriðufalla. Gögn þessi endurspegla jafnframt breytingar á náttúrufari í áranna rás, þar sem rannsóknir ná yfir langt tímabil.

Landupplýsingar eru vistaðar í gagnasöfnum og er unnið með þau í landfræðilegum landupplýsingakerfum (GIS). Helstu landupplýsingakerfi og hugbúnaður sem Náttúrufræðistofnun Íslands hefur kosið að vinna með eru ArcGIS frá Esri, MicroStation frá Bentley, Global Mapper og QGis.

Á síðustu árum hefur færst í vöxt að nota fjarkönnun við kortlagningu. Með fjarkönnun er átt við könnun úr fjarlægð, til dæmis rannsókn á yfirborði jarðar gerð úr flugvél eða frá gervihnetti. Loft- og gervitunglamyndir eru sífellt að verða betri að gæðum samhliða aukinni tækni. Við kortlagningu vistgerða á láglendi er unnið með gervitunglamyndir frá RapidEye, SPOT og LANDSAT.

Kortagerð á vegum Náttúrufræðistofnunar Íslands felur í sér framsetningu og miðlun landupplýsinga sem stofnunin býr yfir. Með þeim eru oft birtar landupplýsingar frá öðrum aðilum, t.d. hæðarlínur, vatnafar og ræktað land.

Var efnið hjálplegt? Aftur upp

Aftur upp

Takk fyrir!

Hvað má betur fara?

  • Fela
  • |