Vöktun skarfastofna

Tímamörk

Langtímaverkefni á Náttúrufræðistofnun Íslands frá 2016.

Samstarfsaðilar

Arnþór Garðarsson, prófessor emerítus.

Styrkir

Veiðikortasjóður 2016-2019.

Um verkefnið – Markmið og verkþættir

Varpstofnar dílaskarfa og toppskarfa eru metnir árlega með talningu á hreiðrum af loftmyndum. Fylgst er með viðkomu og nýliðun hjá dílaskörfum með aldursgreiningum í september og febrúar.

Nánari upplýsingar

Framvinduskýrsla 2017 (pdf)

Framvinduskýrsla 2016 (pdf)

Niðurstöður

Varpstofn dílaskarfs var metinn 4393 hreiður árið 2016 og 4581 hreiður árið 2017. Varpstofn toppskarfs var metinn 3878 hreiður árið 2016 og 3793 hreiður árið 2017.

Tengiliður

Gudmundur A. Gudmundsson, dýravistfræðingur.