Borgþór Magnússon

Plöntuvistfræðingur

Borgþór Magnússon

Ph.D. Plöntuvistfræði

Verksvið

Gróðurframvinda í Surtsey, vistgerðaflokkun, gróðurframvinda og strandmyndun við miðlunarlón, ástand lands og áhrif búfjárbeitar, áhrif loftslagsbreytinga á gróður, vistfræði alaskalúpínu, landgræðsla og skógrækt, vistfræði mýra og endurheimt votlendis.