Umsagnir 2019

Umsagnir um þingmál

Dags. Efni umsagnar
24.04.2019 Tillaga til þingsályktunar um ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (þriðji orkupakkinn), 777. mál
24.04.2019 Frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.), 775. mál
24.04.2019 Frá nefndasviði Alþingis - 792. 791. og 782. mál til umsagnar
04.04.2019 Frumvarp til laga um lax- og silgungsveiði, 645. mál
Tilvísun í Sjónarmið Náttúrufræðistofnunar Íslands varðandi breytingar á lögum nr. 64/1994 og Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum um seli
29.03.2019 Frumvarp til laga um fiskeldi, 647. mál
13.03.2019 Til samráðs: Breyting á lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013
05.03.2019 Sjónarmið Náttúrufræðistofnunar Íslands varðandi breytingar á lögum nr. 64/1994
18.02.2019 Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir, nr. 3/2003

Aðrar umsagnir

Dags. Efni umsagnar
30.04.2019 Garðahraun efra. Óskað eftir umsögn. Skipulagslýsing
30.04.2019 Gálgahraun og Garðahraun neðra. Óskað eftir umsögn. Skipulagslýsing
17.04.2019 Allt að 6 MW virkjun í Þverá í Vopnafirði, frummatsskýrsla
10.04.2019 Áform um friðlýsingu jarðarinnar Dranga á Ströndum
09.04.2019 Breytingartillaga vegna ákvæða um Dettifoss vestanverðan í stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
06.04.2019 Tillaga að endurskoðuðu aðalskipulagi fyrir Eyja- og Miklaholtshrepp
09.04.2019 Borgarvirki - ósk um umsögn
01.04.2019 Hótel í landi Skerðingsstaða, Grundafjarðarbæ, verkefnalýsing fyrir gerð deiliskipulags
01.04.2019 Breyting á aðalskipulagi vegna vatnsaflsvirkjunar sem Arctic Hydro áformar að reisa í Geitdalsá á Fljótsdalshéraði
27.03.2019 Efnistaka í Súlum og Stapafelli á Reykjanesi, frummatsskýrsla
27.03.2019 Efnistaka í Rauðamel á Reykjanesi, frummatsskýrsla
26.03.2019 Friðlandið í Svarfaðardal, undanþága
25.03.2019 Náttúruvættið Kaldárhraun og Gjárnar, hestagerði/áningarstaður milli Haks og Hraunbotna, undanþága
20.03.2019 Brúnir 1, aðalskipulagsbreyting
19.03.2019 Umsókn Hafnarsjóðs Fjarðarbyggðar um leyfi til tilraunatöku á möl og sandi af hafsbotni í Norðfjarðarflóa
18.03.2019 Verndargildi Fólkvangurinn Hlið á Álftanesi
18.03.2019 Friðlýsing svæðis í Þjórsárdal og Reykjatorfunnar
15.03.2019 Aukin framleiðsla á laxi í Patreksfirði og Tálknafirði, viðbót við frummatsskýrslu, umsögn
14.03.2019 Breikkun Vesturlandsvegar um Kjalarnes - matsskylda - umsögn
05.03.2019 Vikurvinnsla við Búrfell 
04.03.2019 Umsögn Náttúsufræðistofnunar Íslands um hugsanleg kaup ríkisins á jörðinni Stafafell í Lóni
04.03.2019 Umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um hugsanleg kaup ríkisins á jörðinni Þverá - Brattland í Skaftárhreppi
04.03.2019 Umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um hugsanleg kaup ríkisins á jörðinni Heiði á Síðu í Skaftárhreppi
28.02.2019 Beiðni um mat á verndargildi svæðis í landi Fitja í Skorradal
27.02.2019 Beiðni um umsögn – Kvikmyndataka á ref í Hornstrandarfriðlandinu
27.02.2019 Beiðni um umsögn vegna drónaflugs við Mývatn
25.02.2019 Skyndilokun Fjaðrárgljúfur – Beiðni um umsögn
21.02.2019 Skyndilokun Skógaheiði – Beiðni um umsögn
30.01.2019 Umsókn Arctic Hydro um rannsóknarleyfi vegna áætlana um 6,4 MW virkjun á vatnasvæði Gilsár á Jökuldal í Fljótsdalshéraði
29.01.2019 Beiðni um umsögn um umsókn um leyfi til framkvæmda innan verndarsvæðis Mývatns og Laxár
29.01.2019 Umsókn Hafnarsjóðs Fjarðarbyggðar um leyfi til töku á allt að 520.000 rúmmetrum af efni
23.01.2019 Hreinsistöð fráveitu á Selfossi, matsáætlun 
22.01.2019 Stækkun Keflavíkurflugvallar
16.01.2019 Breyting á Aðalskipulagi Fljótsdalshrepps 2014-2030, ósk um umsögn Náttúrufræðistofnunar
10.01.2019 Verndargildi jarðarinnar Hjörleifshöfða í Mýrdal
08.01.2019 Deiliskipulag fyrir brú yfir Fossvog
08.01.2019 Landfylling og höfn fyrir efnisvinnslusvæði Björgunar á Álfsnesi, matsáætlun
07.01.2019 Skipulagslýsing vegna aðalskipulagsbreytingar, Háhóll í Nesjum
07.01.2019 Deiliskipulag, Mjólkurstöðin
04.01.2019 Tillaga að deiluskipulagi vegna Hvalárvirkjunar

 

Var efnið hjálplegt? Aftur upp

Aftur upp

Takk fyrir!

Hvað má betur fara?

  • Fela
  • |