Laugarvatn–Apavatn–Brúará

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi, ferskvatnsvistgerða og fugla.

Laugarvatn-Apavatn-Brúará á Íslandskorti
Mýrahveravist
Mynd: Ásrún Elmarsdóttir

Frá Reykjanesi við Brúará.

Mörk

Laugarvatn og Apavatn í Laugardal og Brúará frá upptökum við Högnhöfða suður að ármótum Hvítár við Skálholtstungu. Svæðið nær einnig til Hólaár sem rennur til suðurs úr Laugarvatni, auk 100 m verndarjaðars meðfram árbökkum og umhverfis Apavatn.

Stærð

44,3 km2

Hlutfall lands: 54%
Hlutfall fersks vatns: 46%

Svæðislýsing

Lífrík stöðuvötn og ár og nærumhverfi þeirra, einnig mýrasvæði suðvestur og norðaustur af Laugarvatni. Fjölmargar lindár og lækir falla til vatnanna og Brúarár, þar á meðal Hagaós úr Apavatni. Tilkomumikið landslag er í Brúarskörðum. Fjölskrúðugur gróður og fuglalíf enda fjölbreytt búsvæði til staðar. Mikið af vatna- og vaðfuglum verpur á svæðinu og á fartíma hafa mörg hundruð anda viðdvöl á vötnunum. Á svæðinu er stundaður landbúnaður og útivist, orlofshús eru víða.

Forsendur fyrir vali

Mýrahveravist einkennir jarðhitasvæðin við Reykjanes og Þorlákshver og eru þau lítt snortin. Brúará er lindá þar sem er stór og að mestu staðbundinn bleikjustofn. Húsendur uppfylla alþjóðleg viðmið á vetrum ásamt gulöndum. Mikið af straumöndum fer um árnar á vorin og eins verpa þær talsvert.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Mýrahveravist <0,01 3
Ferskvatn Ár á yngri berggrunni 66,96* 1
*Lengd í km

Ógnir  

Vaxandi frístundabyggð og ferðamennska

Aðgerðir til verndar

Tryggja að ekki verði byggt of nærri vatns- og árbökkum. Til að ná fram skilvirkri vernd vatnavistgerða þarf að tryggja að jaðarsvæðum þeirra sé ekki raskað í að minnsta kosti allt að 100 m frá þeim.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Brúará og Brúarskörð 739
Laugarvatn 741
Skálholtstunga og Mosar 764
Selsflóð 765
Flatholt–Reiðholt 766
Reykjanes 767
Þorkelsholt–Hamrar 768

Kortasjá

Laugarvatn–Apavatn–Brúará í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018.