Járngerður Grétarsdóttir

Gróðurvistfræðingur

Cand.Scient grasafræði

Verksvið

Greining, flokkun og skráning á vistgerðum landsins. Vöktun gróðurlenda og vistgerða og mat á verndargildi þeirra.

 • Ferilskrá

  Ferilskrá

  Menntun

  Cand. Scient. í grasafræði frá Háskólanum í Bergen í Noregi (UiB), 2002.

  B.Sc. í líffræði frá Háskóla Íslands, 1992.

  Starfsreynsla

  2018–. Gróðurvistfræðingur á Náttúrufræðistofnun Íslands.

  2005–2018. Lektor við auðlinda- og umhverfisdeild Landbúnaðarháskóla Íslands.

  2003–2004. Sérfræðingur á umhverfisdeild Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins.

  2002. Sérfræðingur hjá Landgræðslu ríkisins.

  1992–1997. Aðstoðarsérfræðingur á Rannsóknarstöð Skógræktar ríkisins.

  1991–1992. Landvörður í Þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum.

 • Ritaskrá

  Ritaskrá

  Lokaritgerðir - Final dissertations and theses

  2002    Gretarsdottir J. 2002. Long-term effects of reclamation treatments on plant succession at two localities in Iceland.  Cand. Scient. Thesis, University of Bergen, 82 pp.

  Greinar í ritrýndum fræðiritum - Articles in peer-reviewed journals

  2012     Sarah C. Elmendorf, Gregory H. R.Henry, Robert D. Hollister, Robert G.Björk, Anne D. Bjorkman, Terry V.Callaghan, Laura Siegwart Collier, Elisabeth J. Cooper, Johannes H. C. Cornelissen, Thomas A. Day, Anna Maria Fosaa, William A. Gould, Jarngerdur Gretarsdottir, John Harte, Luise Hermanutz, David S. Hik, Annika Hofgaard, Frith Jarrad, Ingibjorg Svala Jonsdottir, Frida Keuper, Kari Klanderud, Julia A.Klein, Saewan Koh, Gaku Kudo, Simone I. Lang, Val Loewen, Jeremy L. May,  Joel Mercado, Anders Michelsen, Ulf Molau, Isla H.Myers-Smith, Steven F. Oberbauer,  Sara Pieper, Eric Post, Christian Rixen, Clare H. Robinson, Niels Martin Schmidt, Gaius R Shaver, Anna Stenström, Anne Tolvanen, Ørjan Totland, Tiffany Troxler, Carl-Henrik Wahren, Patrick J. Webber, Jeffery M. Welker and Philip A. Wookey. 2012. Global assessment of experimental climate warming on tundra vegetation: heterogeneity over space and time. Ecology Letters, 15: 164-175. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1461-0248.2011.01716.x/abstract 

  2004     Gretarsdottir, J., Aradottir, A., Vandvik, V., Heegaard, E., Briks, H.J.B. 2004. Long-term effects of reclamation treatments on plant succession in Iceland. Restoration Ecology, 12 (2): 268-278. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1061-2971.2004.00371.x/abstract

  Bókarkaflar og kaflar í ráðstefnuritum - Book chapters and chapters in conference publications

  2011   Ása L. Aradóttir og Járngerður Grétarsdóttir. 2011.  Endurheimt staðargróðurs á röskuðum hálendissvæðum.  Vistheimt á Íslandi.  144-146.

  2010   Járngerður Grétarsdóttir. 2010.  Tilraunir með fræslægju við endurheimt staðargróðurs (grein og veggspjald).  Fræðaþing Landbúnaðarins 2010.  393-396. http://stefania.unak.is/userfiles/file/Jarngerdur/...

  2009   Járngerður Grétarsdóttir. 2009.  Mosaeldar á Miðdalsheiði sumarið 2007 – gróðurathuganir í kjölfar brunans (grein og veggspjald).  Fræðaþing Landbúnaðarins 2009.  443-447. http://stefania.unak.is/userfiles/file/Jarngerdur/Mosaeldar.pdf

  2008   Járngerður Grétarsdóttir. 2008. Endurnýjun plantna eftir sinubrunann á Mýrum (grein og veggspjald).  Fræðaþing Landbúnaðarins 2008. 439-443. http://www.landbunadur.is/landbunadur/...

  2007     Járngerður Grétarsdóttir og Jón Guðmundsson.  2007.  Skammtímaáhrif sinubruna á Mýrum 2006 á gróðurfar og uppskeru (grein og erindi). Fræðaþing Landbúnaðarins 2007, 332-340. http://landbunadur.is/landbunadur/...

  2004   Guðmundur Halldórsson, Brynjólfur Sigurjónsson, Járngerður Grétarsdóttir og Jón Ágúst Jónsson. 2004.  LANDBÓT- þróun smádýrasamfélaga (grein og veggspjald). Fræðaþing Landbúnaðarins 2004, 300.

  2004    Járngerður Grétarsdóttir.  2004.  Hvernig þróast gróðurfar í gömlum uppgræðslum? (grein og veggspjald)  Fræðaþing Landbúnaðarins 2004, 314-316. http://landbunadur.is/landbunadur/...

  Fræðilegar skýrslur og álitsgerðir - Academic reports and advisory opinions

  2017   Edda Sigurdís Oddsdóttir, Ásrún Elmarsdóttir, Járngerður Grétarsdóttir & Bjarni Diðrik Sigurðsson. 2017. Áhrif Holuhraungossins á gróður á Fljótsdalshéraði (10.kafli).  Í Áhrif Holuhraunsgossins á umhverfi og heilsu. (ritstjórar: Bjarni Diðrik Sigurðsson og Gerður Stefánsdóttir). LbhÍ rit nr. 83, bls 87-92. http://www.lbhi.is/sites/lbhi.is/... 

  2017   Járngerður Grétarsdóttir.  2017.  Uppgræðsla með innlendum gróðri. Rit LbhÍ nr. 81. Lokaskýrsla til Náttúruverndarsjóðs Pálma Jónssonsar stofnanda Hagkaups.  45 bls. http://www.lbhi.is/sites/lbhi.is/... 

  2017   Járngerður Grétarsdóttir og Ragnar Frank Kristjánsson.  2017.  Uppgræðsla með staðargróðri á Skaftafellsheiði í Öræfum. Rit LbhÍ nr. 82.  Lokaskýrsla til Kvískerjasjóðs. 18 bls. http://www.lbhi.is/sites/lbhi.is/files/gogn/vidhengi/thjonusta/utgefid_efni/RitLbhi/rit_lbhi_nr_82.pdf 

  2014   Járngerður Grétarsdóttir og Ragnar Frank Kristjánsson.  2014.  Notkun fræ- og mosaslægju við endurheimt staðargróðurs í Vatnajökulsþjóðgarði. Rit LbhÍ nr. 51.  Lokaskýrsla til VINA VATNAJÖKULS, hollvinasamtaka Vatnajökulsþjóðgarðs. 27 bls. http://www.lbhi.is/sites/lbhi.is/files/gogn/vidhengi/rit_nr_51_tilbuid.pdf 

  2011   Járngerður Grétarsdóttir. 2011.  Söfnun og dreifing á fræslægju. Í Endurheimt staðargróðurs á röskuðum hálendissvæðum  (ritstjórar Ása L. Aradóttir og Járngerður Grétarsdóttir). Rit LbhÍ nr. 29, bls. 15-50. http://www.lbhi.is/sites/lbhi.is/... 

  2011    Ása L. Aradóttir og Járngerður Grétarsdóttir. 2011.  Endurheimt staðargróðurs á röskuðum svæðum. Í Endurheimt staðargróðurs á röskuðum hálendissvæðum  (ritstjórar Ása L. Aradóttir og Járngerður Grétarsdóttir). Rit LbhÍ nr. 29, bls. 3-13.

  1995    Ása L. Aradóttir og Járngerður Grétarsdóttir. 1995.  Úttektir á gróðursetningum til landgræðsluskóga 1991 og 1992.  Fjölrit Rannsóknastöðvar Skógrækar ríkisins nr. 9.

  Veggspjöld (án greinabirtingar)  –  Posters ( without articles)

  2016    Járngerður Grétarsdóttir. 2016.  Uppgræðsla með innlendum gróðri. Miðhálendið – einn mesti fjársjóður landsins, í Hörpu 26-27.feb. 2016 (veggspjald og örfyrirlestur).

  2014    Járngerður Grétarsdóttir og Ragnar Frank Kristjánsson. 2014.  Að græða upp raskað land með staðargróðri. Tilraunaverkefni í Skaftafelli, Vatnajökulsþjóðgarði. Landsýn, vísindaþing landbúnaðarins, Hvanneyri 7.mars 2014 (veggspjald og ágrip birt á vefsíðunni Skrina.is). http://www.skrina.is/sites/default/files/gogn/vidhengi/2014/Landsyn_2014_Agrip2.pdf 

  2013    Járngerður Grétarsdóttir.  Fræslægja - áhugaverð leið til að endurheimta innlendan gróður.  Líffræðiráðstefnan 2013,  Reykjavik 8-9. nóv. 2013 (veggspjald og ágrip birt á vefsíðu Líffræðifélags Íslands). http://biologia.is/files/agrip_2013/174.htm 

  2013    Járngerður Grétarsdóttir, Ása L. Aradóttir, H.J.B. Birks, Vigdis Vandvik and Einar Heegaard. 2013.  Long-term effects of revegetation on plant succession in Iceland.  Surtsey 50th Anniversary Conference, 12-15 August 2013, Reykjavik, Iceland (veggspjald og ágrip birt í ráðstefnuriti).

  2013    Járngerður Grétarsdóttir. 2013. Gróðurfar á Mýrum fimmta sumarið eftir bruna. Landsýn, vísindaþing landbúnaðarins, Hvanneyri 8.mars 2013 (veggspjald og ágrip birt á vefsíðunni Skrina.is).

  2011    Járngerður Grétarsdóttir. 2011. Restoration of native negetation in Iceland by seed-containing hay transfer.  Restoring the North – Challenges and opportunities. International Restoration Conference, Iceland, October 20-22, 2011 (poster and abstract).

  2011    Inga Vala Gísladóttir, Ása L. Aradóttir and Járngerður Grétarsdóttir.  2011. The effects of lupin on the growth of birch in Iceland.  Restoring the North – Challenges and opportunities. International Restoration Conference, Iceland, October 20-22, 2011 (poster and abstract).

  2008   Járngerður Grétarsdóttir. 2008. Flutningur á fræberandi slægju - Endurheimt staðargróðurs á röskuðum hálendissvæðum. Ráðstefna OR - Að taka náttúruna með í reikninginn - frá frumhönnun til loka framkvæmda.

  2002     Langtímaáhrif uppgræðsluaðgerða á gróðurframvindu.  Landgræðsla ríkisins.

  2001    Edda Sigurdís Oddsdóttir, Ásrún Elmarsdóttir, Járngerður Grétarsdóttir, Ólafur Arnalds, Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Ása L. Aradóttir og Guðmundur Halldórsson. 2001. LANDBÓT.

  Útdrættir – Abstracts

  2008   Ingibjörg S. Jónsdóttir, Borgþór Magnússon, Járngerður Grétarsdóttir, Rannveig Guicharnaud, Bjarni Guðleifsson, Jón Guðmundsson og Hlynur Óskarsson. 2008. Effects of climate change and land use on tundra ecosystems in Iceland. ITEX during the International Polar Year. International Tundra Experiment - 15th Workshop.  10-12 October 2008, Reykjavik, Iceland. Bls. 25 (abstract).

  Fyrirlestrar og erindi - Lectures and presentations

  2017    Fræslægja – aðferð til að endurheimta staðargróður.  Erindi flutt á endurmenntunarnámskeiðinu „Endurheimt staðargróðurs á framkvæmdasvæðum“. Haldið af  Landbúnaðarháskóla Íslands í samstarfi við Vegagerðina. Keldnaholti, 12.október. 2017. Höfundur og flytjandi: Járngerður Grétarsdóttir.

  2017    Fræslægja (e. green hay) sem uppgræðsluaðferð.  Erindi flutt á VistÍs 2017/ EcoIce 2017. Hólum í Hjaltadal 28.-30. apríl 2017. Vistfræðifélag Íslands. Höfundur og flytjandi: Járngerður Grétarsdóttir. https://vistis.files.wordpress.com/2016/10/vistis_2017_agrip.pdf 

  2017    Fræslægja – hvað er það?  Erindi á Ugluþingi í Gunnarsholti 4.apríl 2017. Höfundur og flytjandi: Járngerður Grétarsdóttir.

  2017    Hafði Holuhraunsgosið áhrif á skóga, jarðveg eða vatn?  Bjarni D. Sigurðsson, Helena Marta Stefánsdóttir, Gunnhildur E. G. Gunnarsdóttir, Járngerður Grétarsdóttir, Lárus Heiðarsson, Bjarki Þ. Kjartansson, Björn Traustason, Jóhanna Ólafsdóttir, Ásrún Elmarsdóttir og Edda S. Oddsdóttir. Erindi á Fagráðstefnu skógræktar, með þekkingu ræktum við skóg í Hörpu 23.-24.mars 2017. Flytjandi: Bjarni D. Sigurðsson.

  2016    Vöktun á gróðri og ástandi beitilands.  Borgþór Magnússon og Járngerður Grétarsdóttir. Erindi á Hrafnaþingi á NÍ 30.mars 2016.  Flytjandi: Borgþór Magnússon.

  2016    Uppgræðsla með innlendum gróðri. Á ráðstefnunni: Miðhálendið – einn mesti fjársjóður landsins, í Hörpu 26-27.feb. 2016 (örfyrirlestur). Höfundur og flytjandi: Járngerður Grétarsdóttir.

  2013    Áhrif gróðurelda á lífríkið.  Málþing um gróðurelda, Borgarnesi 17.janúar 2013. Höfundur og flytjandi: Járngerður Grétarsdóttir. http://www.samband.is/media/malthing-um-grodurelda/Jarngerdur.pdf

  2012    Leiðir til að endurheimta staðargróður. Kynning á niðurstöðum rannsókna LbhÍ í samstarfi við OR á Hellisheiði. Ása L. Aradóttir, Járngerður Grétarsdóttir og Magnea Magnúsdóttir.  Fundur hjá OR 2.maí 2012.  

  2010   Er hægt að endurheimta staðargróður með dreifingu á fræslægju?  Málstofa Landbúnaðarháskóla Íslands,  Reykjavík 1.nóv. 2010. Höfundur og flytjandi: Járngerður Grétarsdóttir.

  2010   Endurheimt staðargróðurs á röskuðum hálendissvæðum.  Ása L. Aradóttir og Járngerður Grétarsdóttir.  Ráðstefna Umhverfis- og orkurannsóknasjóðs OR,  Reykjavík 14.maí 2010.

  2007   Skammtímaáhrif sinubruna á Mýrum á gróður.  Hið Íslenska Náttúrufræðifélag, Reykjavík 29.okt.2007. Höfundur og flytjandi: Járngerður Grétarsdóttir.

  2007    Skammtímaáhrif sinubruna á Mýrum 2006 á gróðurfar og uppskeru.  Lyonsklúbbur Borgarnes og Borgarbyggð, Lyngbrekku á Mýrum, 28.mars 2007. Höfundur og flytjandi: Járngerður Grétarsdóttir.

  2002    Framvinda gróðurs á gömlum uppgræðslusvæðum í nágrenni Gunnarsholts. Landgræðsla ríkisins, 5.maí 2002. Höfundur og flytjandi: Járngerður Grétarsdóttir.

  2002    Framvinda gróðurs á gömlum uppgræðslusvæðum. Rannsóknarstofnun Landbúnaðarins, 10.janúar 2002. Höfundur og flytjandi: Járngerður Grétarsdóttir.

  2001    Fyrirlestrar um Cand Scient verkefnið við Háskólann í Bergen.

  Aðrar greinar

  2015    Fræslægja - hvað er það?  Leið til að græða upp sár í landi með gróðri úr umhverfinu.  Grein í Bændablaðinu, 26.feb 2015. http://www.bbl.is/files/pdf/bbl-4.-tbl.-2015-web_lagad.pdf 

  2014 Hægt að hraða landnámi mosagróðurs á röskuðum svæðum eftir framkvæmdir. Grein í Bændablaðinu, 16. apríl 2014. http://www.bbl.is/files/pdf/bbl-8.-tbl.-2014-web.pdf 

  Stærri viðtöl og myndbönd

  2017      Á vef Landgræðslu ríkisins: viðtal vegna rannsókna á endurheimt staðargróðurs: https://www.youtube.com/watch?v=l2gkVPSQFLk&feature=youtu.be

  2013      Á vef Ríkisútvarpsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga: viðtöl vegna rannsókna á sinubruna á Mýrum: http://www.ruv.is/frett/ognir-grodurelda og https://vimeo.com/57597973

  Kennsla – Teaching

  2018    Umsjón, fyrirlestrar og verklegar æfingar í Plöntuvistfræði (Plant Ecology), 

  2017       Umsjón, fyrirlestrar og verklegar æfingar í Hagnýtri grunntölfræði (Basic Practical Statistics).Kennsla (fyrirlestrar og verklegar æfingar) í Tölfræði II (Statistics II) og Sumarnámskeiði I - grasafræði við LbhÍ og í Practical Statistics og Excel fyrir Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna (UNU-LRT).

  2016       Umsjón, fyrirlestrar og verklegar æfingar í Hagnýtri grunntölfræði (Basic Practical Statistics) og Plöntuvistfræði (Plant Ecology). Kennsla í Tölfræði II (Statistics II) og Sumarnámskeiði I við LbhÍ, og í Practical Statistics og Excel fyrir UNU-LRT.

  2015       Umsjón, fyrirlestrar og verklegar æfingar í Hagnýtri grunntölfræði (Basic Practical Statistics).  Kennsla í Tölfræði II (Statistics II), Vistfræði (Ecology) og Sumarnámskeiði I - grasafræði við LbhÍ og í Practical Statistics og Excel fyrir UNU-LRT.

  2014       Umsjón og fyrirlestrar í Hagnýtri grunntölfræði (Basic Practical Statistics).  Kennsla í Plöntuvistfræði (Plant Ecology), Tölfræði II (Statistics II) og Sumarnámskeiði I - grasafræði við LbhÍ, og í Practical Statistics og Excel fyrir UNU-LRT.

  2013       Umsjón og fyrirlestrar í Hagnýtri grunntölfræði (Basic Practical Statistics).  Kennsla í Tölfræði II (Statistics II), Vistfræði (Ecology) og Sumarnámskeiði I - grasafræði við LbhÍ og í Practical Statistics og Excel fyrir UNU-LRT.  Umsjón og kennsla í sérstökum lesáfanga um Hnitun (Ordination) fyrir MS-nemendur við LbhÍ. 

  2012       Umsjón og fyrirlestrar í Tölfræði I (Statistics I). Kennsla í Tölfræði II (Statistics II), Plöntuvistfræði (Plant Ecology), Vistfræði (Ecology) og Sumarnámskeiði I - grasafræði við LbhÍ.  Fyrirlestrar og verklegar æfingar í Practical Statistics fyrir UNU-LRT.  

  2011       Umsjón og fyrirlestrar í Tölfræði I (Statistics I). Kennsla í Tölfræði II (Statistics II), Plöntuvistfræði (Plant Ecology), Vistfræði (Ecology) og Sumarnámskeiði I - grasafræði við LbhÍ.  Fyrirlestrar og verklegar æfingar í Practical Statistics fyrir UNU-LRT.

  2010       Umsjón og fyrirlestrar í Tölfræði I (Statistics I). Kennsla í Tölfræði II (Statistics II), Plöntuvistfræði (Plant Ecology) og Vistfræði (Ecology) við LbhÍ.  Fyrirlestrar og verklegar æfingar í Practical Statistics fyrir UNU-LRT.  

  2009       Umsjón og fyrirlestrar í Tölfræði I (Statistics I).  Kennsla í Tölfræði II (Statistics II), Plöntuvistfræði (Plant Ecology) og Vistfræði (Ecology) við LbhÍ.  Fyrirlestrar og verklegar æfingar í Practical Statistics fyrir UNU-LRT.

  2008    Umsjón og fyrirlestrar í Tölfræði I (Statistics I).  Kennsla í Tölfræði II (Statistics II) og Plöntuvistfræði (Plant Ecology) við LbhÍ.

  2007    Umsjón og fyrirlestrar í Tölfræði I (Statistics I). Kennsla í Tölfræði II (Statistics II) og Plöntuvistfræði (Plant Ecology) við LbhÍ.

  2006    Umsjón og fyrirlestrar í Inngangi að tölfræði (Statistics I) og Tilraunafræði (Statistics II) við LbhÍ.

  2005    Umsjón og fyrirlestrar í Inngangi að tölfræði (Statistics I).

  Leiðbeining nemenda

  2011-2013    Aðalleiðbeinandi nemendanna:  Altantsetseg Balt og Tserennadmid Bataa fyrir Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna (UNU-LRT).

  Aðild að fagfélögum - Membership of Professional Societies

  • Félagi í Félagi Íslenskra Náttúrufræðinga (FÍN),
  • Hinu Íslenska Náttúrufræðifélagi (HÍN), 
  • Líffræðifélagi Íslands,
  • Vistfræðifélagi Íslands (VistÍs),
  • Vistheimtarsamtökunum SER.  Member of the Society for Ecological Restoration (SER) International, and SER Europe Chapter.