Umsagnir 2018

Umsagnir um þingmál

Dags. Efni umsagnar
12.03.2018 Tillaga til þingsályktunar um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku, 179. mál
12.03.2018 Umsögn um frumvarp til laga um lax- og silungsveiði (stjórn álaveiða), 215. mál
26.02.2018 Tillaga til þingsályktunar um mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir, 414. mál

Aðrar umsagnir

Dags. Efni umsagnar
20.04.2018 Umsögn vegna leyfa við kvikmyndatöku sem getur innifalið leyfi til aksturs utan vegar
17.04.2018 Breyting á aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016, Hlíð og Búðardalur
17.04.2018 Breyting á aðalskiplagi Skaftárhrepps 2010-2022 - umsögn um  lýsingu
17.04.2018 Deiliskipulag Ólafsdals - breyting
17.04.2018 Skipulagslýsing vegna deiliskipulags vegna Austurheiðar, útivistarsvæði
16.04.2018 Reykjadalur, framlenging lokunar - ósk um umsögn
12.04.2018 Umsögn um leyfi til að koma upp eftirlitsmyndavélum með hreyfiskynjurum við hreiður fálka á árunum 2018-2022
12.04.2018 Aðalskipulag Vestmannaeyjabæjar 2015-2035
09.04.2018 Umsögn um deiliskipulagstillögu - Skálafell
09.04.2018 Álit um niðurstöður rannsókna á vatnalífi og athugunum á fuglalífi vegna Hvalárvirkjunar
06.04.2018 Skógaheiði, framlenging lokunar, umsögn
04.04.2018 Aöalskipulag Hörgársveitar 2012-2024 - breyting í landi Glæsibæjar - skipulagslýsing
28.03.2018 Aðalskipulag Dalabyggðar 2004-2016, náma - breytingartillaga
27.03.2018 Umsögn vegna umsóknar um leyfi til framkvæmda - Rauðhólar
27.03.2018 Umsögn vegna framkvæmda á friðlýstu svæði - Vogafjós
27.03.2018 Umsókn um rannsóknaleyfi til rannsókna á mögulegum háhita við Bolöldu
27.03.2018 Seyrulosunarsvæði á Hólasandi
27.03.2018 Deiliskipulagstillaga fyrir hafnarsvæðið í Borgarfjarðarhreppi
27.03.2018 Umsögn um framlengingu á lokun Fjaðrárgljúfurs fyrir umferð ferðamanna vegna skemmda á landi
26.03.2018 Umsögn vegna föngunar lunda í rannsóknarskyni
23.03.2018 Skyndilokun Skógaheiði, umsókn
19.03.2018 Líkleg áhrif landfyllingar út í Krókalón, Akraneskaupstaður
14.03.2018 Forkaupsréttur ríkissjóðs að svæði á náttúruminjaskrá, Gíslabær Hellnum, umsögn
14.03.2018 Umsögn um breytingu á aðalskipulagi og tillögu að deiliskipulagi fyrir útivistarsvæði í Naustahvilft, Ísafjarðarbæ
13.03.2018 Umsögn vegna byggingarleyfis á Vatnsdalshólum í Húnavatnshreppi sem er á nátturuminjaskrá
12.03.2018 Umsögn um tillögu á vinnslustigi að breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs, landnotkun á Davíðsstöðum
12.03.2018 Varðar umsögn um tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2007-2027 vegna skógræktar í Víkurgerði við Fáskrúðsfjörð
07.03.2018 Vinnslutillaga að breytingu á aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021
05.03.2018 Umsögn um breytingu á aðalskipulagi Hornafjarðar verslunar- og þjónustureits að Reynivöllum II
02.03.2018 Landmótun fyrir kirkjugarð í Reykjavík í hlíðum Úlfarsfells, frummatsskýrsla
27.02.2018 Umsögn um umsókn Þörungaverksmiðjunnar um heimild til að vinna úr og nýta heitt vatn á Reykhólum
27.02.2018 Umsögn um umsókn Orkusölunnar ehf. um rannsóknarleyfi vegna áætlana um 8-10 MW á vatnasviði Bessastaðaár í Fljótsdal
27.02.2018 Umsögn um umsókn Orkusölunnar ehf. um rannsóknarleyfi vegna áætlana um 2ja-3ja MW Gilsárvirkjunar á Héraði
26.02.2018 Umsögn um Landsáætlun og verkefnaáætlun um innviði
20.02.2018 Breyting á aðalskipulagi, hitaveita í Hornafirði
19.02.2018 Umsögn vegna breytinga á landnotkun nokkurra svæða innan Rangárþings ytra
19.02.2018 Álit á erindi frá Ole Anton Bieltvedt vegna veiða á hreinkúm sem ganga með kálfum
19.02.2018 Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, efnisvinnslusvæði í Álfsnesvík
16.02.2018 Umsögn vegna umsóknar um framkvæmdaleyfi á verndarsvæði Mývatns og Laxár
13.02.2018 Laxeldi í Eyjafirði, 20.000 tonn, tillaga að matsáætlun
12.02.2018 Umsókn um undanþágu frá ákvæðum friðlýsingar vegna Friðlands í Svarfaðardal
29.01.2018 Umsögn um umsókn Rarik um framkvæmdaleyfi innan verndarsvæðis Mývatns og Laxár
24.01.2018 Umsögn um breytta legu Vatnsnesvegar 711 og nýtt brúarstæði yfir Tjarnará, ásamt nýjum efnistökusvæðum
23.01.2018 Aðalskipulagsbreyting, Reykholt í Þjórsárdal. Umsagnarbeiðni
22.01.2018 Deiliskipulagstillaga Skjólshóla, Hornafirði
18.01.2018 Deiliskipulag fyrir Skálholt í Bláskógabyggð, umsagnarbeiðni
10.01.2018 Beiðni um breytingu á mörkum á svæði nr. 621 á náttúruminjaskrá
08.01.2018 Umsögn um breytingar á aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006-2018 í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
08.01.2018 Umsögn um skipulags og matslýsingu á aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016
03.01.2018 Umsögn vegna beiðni um undanþágu frá friðlýsingarskilmálum, fólkvangur í Böggvisstaðafjalli
03.01.2018 Umsögn vegna umsóknar um ræktunarleyfi til skeldýraræktunar í Skötufirði, Ísafjarðardjúpi

 

Var efnið hjálplegt? Aftur upp

Aftur upp

Takk fyrir!

Hvað má betur fara?

  • Fela
  • |